Ja må vi leva  
Ja må vi leva  
Ja må vi leva uti hundrade år  
Javisst ska vi leva  
Javisst ska vi leva  
Javisst ska vi leva  
Uti hundrade år 

 

(Kan även sjunga med Ja må hon/han leva.)