Till den Färöiska dansen på BARNLEK 2023 hör en färöisk-norsk visa om Näcken.  Ladda ner texten här nedan och börja öva.

Lyssna och se dansen på Youtube!

Texten till Nykurs (näcken) visa:

Text-Nykursvisa.png